Naše řešení

Zde je návod, jak to funguje a jak je to snadné. Teď rozšiřte svou digitální stopu

Pro Výrobce

Step 1

Rozhodnete se tím využít příležitosti ke zvýšení své digitální přítomnosti (a digitální přítomnosti vašich obchodních partnerů) a kontaktujete nás. Jsme přátelští a nápomocní.

Sdílíte tak s námi nejnovější informace o produktu, které máte. Preferujeme sice excelové tabulky, ale řekněte nám, co máte jiného, a my to vyřešíme. Zpracujeme vaše údaje a zaneseme vaše produkty (a vaše logo) do naší taxonomie a systému určeného pro Pro AV.

Step 2
Step 3

Poté, co provedeme nastavení, abychom vás umístili do našeho systému, získáte přístup k našim strukturovaným informacím, které jsou nyní už přizpůsobeny a lépe se tak hodí pro vyhledávání ve vyhledávači.  Kupující profesionální AV nemohou nakupovat, pokud nemohou najít vaše produkty podle vyhledávacích výrazů v našem oboru.

Budete mít přístup k Administračnímu panelu, kde můžete vidět celý svůj katalog s vaším logem, vašimi produkty a jejich příslušnými atributy podle odvětví Pro AV.

Pomocí našeho snadno použitelného panelu pro správu můžete začít komercializovat a prodávat. Vy budete rozhodovat, zahajovat to a můžete nad tím převzít kontrolu. Kupující v oboru vás nyní mohou najít ve správném prostředí Pro AV. Můžete vytvořit propagaci pro ty, kteří již na naší platformě jsou, nebo učinit nabídku distributorům mimo naši platformu, nebo spolupracovat se současnými distributory na vybudování internetového obchodu (pro ně nebo s nimi).

Step 4
Step 5

Práce s naším systémem OrderEnter je tak snadná a rentabilní, že budete chtít udělat víc. Můžete si otevřít vlastní webovou stránku pod svou vlastní doménou nebo ji vytvořit pro nového dodavatele nebo pro speciální produkt ve vašem portfoliu.  I na nepokrytých územích můžete spustit nový webový obchod v místních jazycích s přímou podporou.'

Svůj katalog můžete představit stávajícím partnerům a pozvat je k vytvoření vlastních webových stránek .  Nebo vytvořte společnou webovou stránku s různými aliančními partnery.  Čím více toho budete dělat, tím více budete chtít OrderEnter používat pro své nové digitální obchodní taktiky a stimulovat tak své prodejní partnery.

Pokaždé, když změníte specifikaci produktu nebo cenu produktu, můžete ji bez problémů distribuovat všem svým partnerům, aby i oni mohli využívat aktuální digitální aktiva. Čas jsou na internetu peníze a naše rychlost vám umožňuje rychle a bez námahy spravovat požadavky z trhu.

Step 6
Step 7

S OrderEnter máte vše pod kontrolou. Zamilujete si, jak rozumíme obchodním vztahům v kanálu Pro AV a jak vám poskytujeme nástroje pro řízení vašeho prodejního workflow.

Systém vám například nabízí inteligentní řešení pro registraci projektů, tj. pro důležitou součást podnikání v Pro AV.

Nabízíme také klíčové analýzy prodeje vytvořené z toho, co se v našem systému děje. Díky této důležité zpětné vazbě můžete zjistit, co se nejvíce prodává, jaké ceny dělají největší rozdíl v prodeji, které jednotky jsou preferovány a další.

Každý rok se více a více prodejů B2B průmyslu odehrává digitálně. Blahopřejeme si, že jste si vybrali nejlepší způsob, jak rozšířit svou digitální stopu, uspokojit partnery a prodávat více.

Step 8

A co je důležitější, vděčně přijímejte výroční firemní ocenění za zlepšení pracovního postupu s vašimi dodavateli a partnery!

Stanete se zákaznickým hrdinou, který přijetím jediné platformy Pro AV, OrderEnter od začátku až do konce vylepšil zážitek z digitálního prodeje.

Pro Distributory

Step 1

Dozvíte se, že můžete použít OrderEnter k vyhledání obsahu, cen, skladové dostupnosti přímo od výrobců (a dokonce i jiných distributorů) připojených k naší platformě. Rozhodnete-li se zaregistrovat a otevřít si bezplatný účet „pouze k prohlížení“.

Funguje-li to podle vás dobře, takže se rozhodnete, že potřebujete svůj vlastní internetový obchod nebo webovou stránku, abyste oslovili své zákazníky. Kontaktujte nás: Jsme přátelští a nápomocní.

Pokud jste větší distributor a vidíte-li také příležitost zastavit neustálý tlak na přidání dalších pracovníků digitálního marketingu pro tvorbu obsahu (a chcete nechat své digitální oddělení soustředit se na marketing a prodej).

Step 2
Step 3

Provedeme vám nastavení a vy pak můžete automaticky vytvořit B2B webový obchod (nebo novou stránku) pod vaší vlastní doménou z obsahu vašeho dodavatele. Budete mít přístup k Administračnímu panelu, kde můžete vidět celý svůj katalog s vaším logem, vašimi prodejci a s jejich produkty a s jejich příslušnými atributy podle odvětví Pro AV.

Právě jste také vyřešili svou časově náročnou a frustrující zátěž pronásledováním prodejců ohledně nejnovějších informací od nich o produktech a cenách, takže můžete vytvářet potřebná webová aktiva pro prodej produktů online. Ve skutečnosti nyní všem svým prodejcům doporučíte používat OrderEnter, protože vám (a jim) to usnadní a urychlí práci.

Step 4
Step 5

Nyní můžete svůj katalog představit stávajícím zákazníkům prodejců a pozvat je, aby pomocí vašich aktiv i oni pro své zákazníky vytvořili vlastní webové stránky.  Nebo vytvořte společnou webovou stránku s různými partnery.  Nebo snadno duplikujte stránky pro nová území, abyste rozšířili pokrytí svého prodeje (i v místních jazycích).

Čím více toho budete dělat, tím více budete chtít OrderEnter používat pro své nové digitální obchodní taktiky a stimulovat tak své prodejní partnery.

Pokaždé, když změníte specifikaci produktu nebo cenu produktu, můžete ji bez problémů distribuovat všem svým partnerům, aby i oni mohli využívat aktuální digitální aktiva. Čas jsou na internetu peníze a naše rychlost vám umožňuje rychle a bez námahy spravovat požadavky z trhu.

Step 6
Step 7

Nyní si uvědomujete, že nemusíte čekat, abyste se chopili příležitostí, které dříve vyžadovaly přidání rozpočtu a zaměstnanců. Můžete snadněji přidat nového dodavatele – takže to uděláte! Můžete vytvořit tolik značkových obchodů, kolik potřebujete, aniž byste se museli starat o náklady a vyčerpávat interní zdroje.

Pokud máte svou vlastní značku (značky), zjistíte, že můžete chránit konzistentnost používání značky vašimi prodejci tím, že jim poskytnete snadno použitelná digitální aktiva OrderEnter vytvořená v souladu s pokyny pro vaši značku.

Step 8
Step 9

Uvidíte, že místo skákání po stránkách sem a tam můžete vztahy s více dodavateli spravovat na jediné platformě. Můžete sbírat objednávky, registrační údaje projektu, prognózy a další.

S OrderEnter máte vše pod kontrolou. Zamilujete si to, jak rozumíme obchodním vztahům v kanálu Pro AV a jaké vám poskytneme nástroje pro řízení vašeho prodejního workflow – jak upstream, tak i downstream.

Systém vám například nabízí inteligentní řešení pro registraci projektů, tj. pro důležitou součást podnikání v Pro AV.

Nabízíme také klíčové analýzy prodeje vytvořené z toho, co se v našem systému děje. Díky této důležité zpětné vazbě můžete zjistit, co se nejvíce prodává, jaké ceny dělají největší rozdíl v prodeji, které jednotky jsou preferovány a další.

A co je důležitější, buďte vděční, až přijmete výroční firemní cenu za zlepšení digitálního prodeje a za zefektivnění pracovního postupu s vašimi dodavateli a partnery!

Stanete se zákaznickým hrdinou, který přijetím jediné platformy Pro AV, OrderEnter od začátku až do konce vylepšil zážitek z digitálního prodeje.

Pro Prodejce

Step 1

Zjistíte-li, že můžete použít OrderEnter k vyhledání obsahu, cen, skladové dostupnosti přímo od distributorů a výrobců připojených k naší platformě. Rozhodnete-li se zaregistrovat a otevřít si bezplatný účet „pouze k prohlížení“.

Váš přístup k celoodvětvovému digitálnímu zdroji produktů Pro AV vám ušetří čas tím, že budete pracovat na jediné platformě pro více vašich distributorů (a pro všechny dodavatele, se kterými můžete přímo spolupracovat).  Zjistíte, že můžete kontrolovat dostupnost a ceny produktů v reálném čase – a dokonce zadávat objednávky s více vlastníky produktů.

Step 2
Step 3

Možná jste ještě nezaložili webové stránky nebo jste zjistili, že je pro vás obtížné proměnit svůj web v hnací sílu digitálního prodeje. Když se k nám připojíte, zjistíte, že můžete mít svůj vlastní značkový B2B e-commerce webový obchod s vlastní doménou, s hotovým průmyslovým obsahem a s vylepšeným vyhledávačem Pro AV, a to za jediný den. Je to cenově dostupné, proto nás kontaktujte.

Poté, co provedeme nastavení, abychom vás umístili do našeho systému, budete mít přístup k Administračnímu panelu, kde můžete vidět celý svůj katalog s vaším logem, produkty, které zastupujete, a jejich příslušné atributy podle Pro AV průmyslu.

Pomocí našeho snadno použitelného panelu pro správu můžete začít komercializovat a začít prodávat. Vy budete rozhodovat, zahajovat to a můžete nad tím převzít kontrolu. Můžete vytvořit propagaci pro ty, kteří již na naší platformě jsou, nebo učinit nabídku zákazníkům mimo naši platformu, případně spolupracovat se současným distributorem na vybudování dalšího internetového obchodu s nimi.

Step 4
Step 5

Práce s naším systémem OrderEnter je tak snadná a rentabilní, že budete chtít udělat víc. Můžete vytvořit další internetový obchod nebo webovou stránku pro nového dodavatele nebo pro speciální produkt ve vašem portfoliu.  Můžete si zachovat svou identitu, svou značku tak, jak chcete, s dodržováním pokynů pro značku i s konzistentními digitálními aktivy, která můžete sdílet s distributory, prodejci a s dalšími. Můžete si nastavit vlastní obchodní podmínky (slevy, dostupnosti, cenové matice, registrace projektů). Čím více toho budete dělat, tím více budete pro nové digitální obchodní taktiky chtít používat OrderEnter, abyste tím získali svůj podíl na růstu digitálního prodeje.

Pokaždé, když vy v systému změníte specifikaci produktu nebo cenu produktu, tak se vaše informace aktualizují. Už žádné pronásledování distributorů nebo potvrzování na více webových stránkách. Čas jsou na internetu peníze a naše rychlost vám umožňuje rychle a bez námahy spravovat přijímání aktualizací a odpovídat na požadavky z trhu.

Step 6
Step 7

S OrderEnter máte vše pod kontrolou. Zamilujete si, jak rozumíme obchodním vztahům v kanálu Pro AV a jak vám poskytujeme nástroje pro řízení vašeho prodejního workflow.

Systém vám například nabízí inteligentní řešení pro registraci projektů, tj. pro důležitou součást podnikání v Pro AV.

Nabízíme také klíčové analýzy prodeje vytvořené z toho, co se v našem systému děje. Díky této důležité zpětné vazbě můžete zjistit, co se nejvíce prodává, jaké ceny dělají největší rozdíl v prodeji, které jednotky jsou preferovány a další.

Každý rok se více a více prodejů B2B průmyslu odehrává digitálně. Blahopřejte si, že jste si vybrali nejlepší způsob, jak rozšířit svou digitální stopu, uspokojit zákazníky a více prodávat.

Step 8

A co je důležitější, vaši zákazníci budou vděční za hladký a bezbolestný způsob, jakým provádíte svůj digitální prodej!

Stanete se zákaznickým hrdinou, který přijetím jediné platformy Pro AV, OrderEnter od začátku až do konce vylepšil zážitek z digitálního prodeje.

PŘIPOJTE SE K NÁM

Získejte DEMO
Jistě, můžete mít nějaké správné dobré otázky. Tady si můžete prohlédnout naše odpovědi na často kladené otázky →
Jsme také rádi, že můžeme zahájit nezávaznou diskusi, abychom probrali, jak může OrderEnter s vaším podnikáním pomoci.
Kontaktujte nás: mail@orderenter.com
Nebo si rezervujte čas setkání v našem KALENDÁŘI →
Ano, můžete nás potkat i na významných veletrzích ProAV.     Exhibition